Projektová databáza Zoznam projektov (zoradený) DE | SK | EN
Filter podľa  » Región  » Oblasť aktivít  » Status
» Zoznam opisov projektov
» HOME
» späť
Akronym Oblasť aktivít Začiatok Koniec Vedúci partner Partneri Popis projektu Zdroje EFRR Celkom
AC-Centrope 1.1 01.09.08 31.12.10 VIENNA REGION Wirtschaft.Raum.Entwicklung.GmbH Mesto Trnava, Automobilový klaster - Západné Slovensko » viac 763.120 EUR 897.789 EUR
ACE 1.4 01.07.12 31.12.14 Dachverband Österreichische Autistenhilfe Autistické centrum Andreas n.o Autistisches Zentrum Andreas » viac 417.487 EUR 491.162 EUR
AKK basic 2.3 17.12.08 30.06.12 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie; Weinviertel Management; ASFINAG AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN- FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT; BOKU Wien; Štátna ochrana prírody SR; NDS, a.s Bratislava; WWF Österreich; UNEP Vienna » viac 746.029 EUR 965.649 EUR
AKK Centrope 2.3 01.09.09 30.06.12 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Abteilung Naturschutz DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie; Weinviertel Management; Slovenská technická univerzita v Bratislave; BOKU Wien; Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky; Nationalpark Donau-Auen GmbH; WWF Österreich » viac 681.490 EUR 886.810 EUR
ALTECS 1.3 02.09.13 31.12.14 Wirtschaftsuniversität Wien/Ekonomická Univerzita Viedeň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Lebensministerium/ministerstvo životného prostredia, Wirtschaftskammer Wien/Hospodárska komora Viedeň, Trnavská regionálna komora SOPK » viac 101.667 EUR 116.232 EUR
AMUS 1.2 01.08.10 30.09.12 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Musica aeterna; Vysoká skola múzických umení v Bratislave » viac 512.177 EUR 539.181 EUR
Anza Most I. 2.1 01.01.13 31.12.14 Bratislavský samosprávny kraj Land Niederösterreich (Abteilung Landesstraßenplanung) » viac 243.270 EUR 286.200 EUR
Arbeitsmarkt+ 2.2 01.04.12 31.03.14 Rakúsky odborový zväz Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) » viac 214.781 EUR 302.032 EUR
BAUM 2.2 01.01.11 31.12.13 Hlavné mesto SR Bratislava Regionalmanagement Niederösterreich Verein zur Unterstützung der Landesentwicklung, Regionalmanagement Burgenland GmbH » viac 587.316 EUR 690.960 EUR
BBMH 2.1 01.10.12 31.03.14 Trnavský samosprávny kraj Land Niederösterreich Abteilung Landesstraßenplanung » viac 95.543 EUR 100.648 EUR
BeFoRe 2.2 01.01.12 30.06.14 Niederösterreichische Landesregierung (Abt. Landentwicklung) Slovenská agentúra životného prostredia, Strom života, Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel Projektmanagement » viac 316.384 EUR 375.817 EUR
Behind the Bridge 1.2 01.01.12 31.12.13 Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH [s.r.o.], Marktgemeinde Engelhartstetten, Krajina Dolné Rakúsko - odd.pre cest.plán. » viac 387.032 EUR 455.332 EUR
BIOSCRAP Know-How 2.4 01.09.10 31.08.12 Mesto Skalica GAUM- Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk » viac 489.280 EUR 541.866 EUR
BRAWISIMO 2.1 01.11.11 31.10.14 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie MDVRR SR, BOKU Wien, STU v Bratislave (Stavebná fakulta), TU Wien, Štatistický úrad Slovenskej republiky » viac 710.452 EUR 835.826 EUR
CARESS@danube 2.4 01.03.11 28.03.13 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Via Donau - Österreichische Wasserstraßen-GmbH, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátna plavebná správa, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 144 NOTRUF NÖ GmbH » viac 601.670 EUR 687.902 EUR
CENTROBOT 1.3 01.01.08 31.12.10 HTBLVA für Textilindustrie und EDV Robotika SK; Slovak technická univerzita v Bratislave (STU); Österreichische Gesellschaft für innovative Computerwissenchaften; Fachhochschule Technikum Wien » viac 406.942 EUR 537.500 EUR
CIDEP- City Development Patterns 2.2 01.04.09 31.03.11 Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 18 Hlavné mesto SR Bratislava » viac 248.587 EUR 255.821 EUR
CORO-SKAT 2.4 01.02.11 31.08.13 Ochrana dravcov na Slovensku BirdLife Österreich, AURING » viac 500.022 EUR 588.261 EUR
CrArc 1.2 01.02.12 30.06.14 ICARUS - International Centre for Archival Research Rakúsky štátny archív, Ministerstvo vnútra SR, Netzwerk Geschichte NÖ - Verein zur Förderung des Archivwesens in NÖ (NGNÖ) » viac 583.907 EUR 677.618 EUR
CROSKAT 1.2 01.11.10 31.10.12 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum (Chorvátske kultúrne a dokumentárne centrum) » viac 471.061 EUR 552.191 EUR
CTV 1.2 01.08.09 31.07.11 BKF - Das Burgenland Fernsehen GmbH OMEGA PLUS s.r.o. » viac 205.859 EUR 219.806 EUR
CYCLOMOST- I 2.1 01.01.09 30.09.09 Bratislavský samosprávny kraj Das Land Niederösterreich, Abteilung Landesstraßenbau (Vláda Dolného Rakúska); MČ Bratislava -Devínska Nová Ves » viac 4.203.257 EUR 4.421.832 EUR
Destinatour 1.2 01.11.10 31.12.13 Niederösterreich-Werbung GmbH Bratislavský samosprávny kraj » viac 722.945 EUR 913.260 EUR
DeWaLoP 2.4 01.02.10 31.07.13 MA 31 - Wasserwerke der Stadt Wien Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., TU Wien - Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik; TU Wien - Institut für Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie; Slovenská technická univerzita Bratislava » viac 1.092.497 EUR 1.119.052 EUR
DIAPLANT-Diabetes and plant food products 1.1 01.07.09 31.12.12 Universität Wien, Faktultät für Lebenswissenschaften, Department für Ernährungswissenschaften (Univerzita vo Viedni) Univerzita Komenského, Lekárska fakulta » viac 415.800 EUR 521.768 EUR
DUO**STARS 1.1 01.08.08 01.08.11 Wirtschaftskammer Niederösterreich (Hospodárska komora Dolného Rakúska) Industriellenvereinigung; Trnavský samosprávny kraj; Obec Dolný Bar » viac 2.058.879 EUR 2.422.210 EUR
e-MAT 2.4 01.09.10 31.12.12 Niederösterreichische Landesregierung Abteilung Umweltrecht RU4 Slovenská agentúra životného prostredia » viac 221.267 EUR 245.590 EUR
ECOWIN SK-AT 2.4 01.01.12 31.12.14 Bio Forschung Austria Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (Zentrum für Forschung in Pflanzenproduktion), IPROVIN Slovakia » viac 368.950 EUR 438.010 EUR
EdTRANS 2.2 01.03.12 31.12.14 Europabüro Stadtschulrat für Wien Bratislavský samosprávny kraj » viac 461.938 EUR 475.938 EUR
EdTWIN 1.3 01.05.08 31.12.11 Europa Büro des Stadtschulrats für Wien Bratislavský samosprávny kraj » viac 545.306 EUR 641.536 EUR
EKOprofit Bratislava 2.4 01.07.12 30.06.14 Denkstatt GmbH Slovenská obchodná a priemyselná komora / Bratislavská regionálna komora, Magistrat der Stadt Wien / MA22, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy / Magistrat der Stadt Bratislava, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP / NADSME) » viac 344.356 EUR 405.125 EUR
ENVIZEO 1.1 01.09.10 31.08.12 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Universität für Bodenkultur Wien, Institut für konstruktiven Ingenieurbau; Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akádemie vied; Schretter & Cie GmbH & Co KG » viac 435.606 EUR 494.080 EUR
ERRAM SKAT 1.1 01.01.12 30.06.14 Weinviertel Management Inkubator Malacky n.o, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik), Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Marchfeld, Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel » viac 620.079 EUR 703.141 EUR
EXPAK AT.SK 1.3 01.07.08 31.12.11 L&R Sozialforschung Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; ÖSB Consulting; Wiener Institut für sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM); EDUCTA, o.z.; IVAKS s.r.o.; » viac 741.593 EUR 1.282.350 EUR
EXREN 1.3 01.07.13 31.12.14 Energiepark Bruck an der Leitha Energetické centrum Bratislava, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) » viac 137.666 EUR 161.961 EUR
Family Net 2.2 01.01.12 30.06.14 Amt der NÖ Landesregierung (Familienreferat) Trnavský samosprávny kraj, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Verein Hand in Hand - NÖ Familienland (Spolok Ruka v Ruke- Dol. Rakúsko-rodinná krajina), Bratislavský samosprávny kraj » viac 717.699 EUR 844.352 EUR
FAMO 1.3 01.08.08 01.07.12 Paul Lazarsfeld-Gesellschaft für Sozialforschung (Spoločnost Paula Lazarsfeld pre sociálny výskum) Inštitút pre výskum práce a rodiny; WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung » viac 481.407 EUR 899.814 EUR
HEC_HNR 1.4 01.10.08 30.09.11 Samariterbund Burgenland Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH Asociácia samaritánov Slovenskej republiky » viac 416.247 EUR 489.702 EUR
HESTIA 2.4 01.05.10 30.11.12 Umweltbundesamt GmbH (Spolkový úrad životného prostredia, s.r.o.) Výskumný ústav vodného hospodárstva (Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft) » viac 173.552 EUR 204.179 EUR
HiTECH Centrum 1.1 01.01.11 31.12.13 Technische Universität Wien (TU Wien) Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA), Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) Institut für Marketing Management, INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH » viac 556.568 EUR 654.786 EUR
HolzSchaBe 1.1 02.01.09 31.12.10 RPIC Malacky CERE - Center of Exellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Enviroment; ÚSTARCH SAV; TOB - Technologieoffensive Burgenland GmbH » viac 261.344 EUR 307.463 EUR
HS 2012 1.2 01.02.10 01.12.12 Mesto Šamorín Obec Hainburg, Základná umelecká škola mesta Šamorín » viac 617.155 EUR 880.488 EUR
IB-KE 1.3 01.01.09 30.06.12 Abteilung Kindergärten K5 und Schulen K4, Amt der Niederösterreichen Landesregierung Mesto Senica; Enviropark Pomoravie n.o.; Mesto Skalica; Univerzita Komenského v Bratislave; Mesto Trnava; obec Záhorská Ves; MČ Bratislava-Jarovce » viac 1.110.207 EUR 1.306.126 EUR
IB-KSP 1.3 01.08.12 31.07.14 Amt der NÖ LandesregierungAbteilung Kindergärten K5 und Schulen K4 Mesto Senica, Enviropark Pomoravie n.o., Mesto Skalica, Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, Mesto Trnava, Obec Záhorská Ves » viac 931.148 EUR 966.034 EUR
INNOVMAT 1.1 01.04.10 30.09.12 Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI Rakúska hospodárska komora) Technische Universität Wien (Technická univerzita Viedeň); Slovenská obchodná a priemyselná komora;Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Technická univerzita Bratislava; Automobilový klaster - západné Slovensko » viac 544.152 EUR 645.090 EUR
INREN 2.4 01.10.09 30.11.12 Energiepark Bruck an der Leitha Mesto Malacky; Energetické centrum Bratislava; Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky; SKTC-106, AGRAR PLUS GmbH » viac 549.397 EUR 706.088 EUR
ITE 2.4 01.10.09 31.03.12 TOB - Technologieoffensive Burgenland GmbH Trnavsky samosprávny kraj » viac 725.101 EUR 853.060 EUR
KATKOM 1.4 01.07.13 31.12.14 Österreichisches Rotes Kreuz - Landesverband Burgenland Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky » viac 543.198 EUR 639.057 EUR
LAKO 2.4 04.10.10 30.09.13 Burgenländischer Müllverband (BMV) Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve ZOHŽO » viac 361.024 EUR 461.111 EUR
LAKO 2 2.4 01.01.14 31.12.14 Burgenländischer Müllverband (BMV) Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne SK (ZOHŽO) » viac 117.228 EUR 149.510 EUR
MEDIAREGION 2.2 01.08.10 31.05.13 Slovenský syndikát novinárov Okto Community TV GmbH » viac 111.069 EUR 123.285 EUR
MOBIL 1.4 01.06.08 31.05.13 LBG, Ludwig Boltzmann Institut für Elektrostimulation u. Physikalische Rehabilitation Fakulta telesnej výchovy s športu, Univerzity Komenského v Bratislave; Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik, Medizinische Universität Wien » viac 1.262.250 EUR 1.485.000 EUR
MoRe 2.4 01.09.10 31.05.13 Via Donau Österreichische Wasserstraßen GmbH Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH), SVP-Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Slovenská Akadémia Vied (Ústav zoológie), Štátna ochrana prírody, Umweltbundesamt GmbH » viac 413.871 EUR 526.593 EUR
MreNa 1.2 02.04.12 31.03.14 Agentúra rozvoja vodnej dopravy Amt der Niederösterreichischen Landesregierung - Abteilung Wasserwirtschaft » viac 206.625 EUR 233.641 EUR
Nemo Tour 1.2 01.02.13 30.11.14 Mesto Modra v zastúpení primátorky Ing. arch. Hany Hlubockej Tourismusverband Illmitz, Tourismusverband Jois, Tourismusverband Purbach » viac 452.540 EUR 538.400 EUR
PALTOUR 1.2 01.07.09 31.12.10 mesto Malacky mesto Marchegg » viac 635.810 EUR 859.834 EUR
Perimost 2.1 01.01.12 31.12.13 Land Niederösterreich (Abteilung Landesstraßenplanung) Bratislavský samosprávny kraj » viac 796.994 EUR 937.640 EUR
Professional MBA Automotive Industry 1.3 01.04.08 31.05.11 VIENNA REGION Wirtschaft.Raum.Entwicklung.GmnH Technische Universität Wien; Slovenská technická univerzita v Bratislave » viac 839.843 EUR 988.050 EUR
PUMAKO 2.2 01.09.11 31.12.13 Fachhochschule FH Campus Wien KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, HILL-AMC Management GmbH » viac 632.246 EUR 753.492 EUR
Ramsar Eco NaTour 2.3 01.01.13 30.06.14 Weinviertel Management Obec Malé Leváre, Verein March.Raum, Gemeinde Lassee » viac 382.480 EUR 418.953 EUR
Ramsar SK-AT 2.3 01.01.10 30.09.12 Weinviertel Management (Manažment regiónu Weinviertel) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky; DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie; Umweltverband WWF Österreich; Ochrana dravcov na Slovensku; » viac 546.541 EUR 698.898 EUR
RASGENAS 1.1 01.03.09 01.03.12 Molekulárno-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied (MMC) Medizinische Universität Wien (Univerzita medicíny vo Viedni) » viac 374.444 EUR 440.522 EUR
RE:design:[net]WORK 1.3 01.01.09 31.12.11 Arge Reparatur- und Servicezentren GmbH KERP Research Elektronik & Umwelt GmbH; Universität für Bodenkultur,Wien - Institut für Abfallwirtschaft; Design Austria; RepaNet o.z. » viac 382.515 EUR 690.234 EUR
REACT 2.4 01.08.12 31.12.14 Technologieoffensive Burgenland GmbH Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH, Energy Consortium of Bratislava (EnCoBa), Trnavsky samospravny kraj, Automotive Cluster West Slovakia, STU v Bratislave » viac 866.683 EUR 1.014.292 EUR
RECOM SK-AT 2.2 01.01.08 30.12.14 Regionalmanagement Niederösterreich, Verein zur Unterstützung der Landesentwicklung Trnavský samosprávny kraj; Bratislavský samosprávny kraj; Regionalmanagement Burgenland GmbH; Magistrat der Stadt Wien; » viac 2.138.900 EUR 2.884.000 EUR
REGIOGOES 2.2 01.01.13 31.12.14 Österreichische Akademie der Wissenschaften - Institut für Stadt- und Regionalforschung Slowakische Technische Universität in Bratislava - Fakultät für Architektur (FA STU), Regionalmanagement Burgenland GmbH » viac 402.653 EUR 473.710 EUR
RegioInfoPoint 1.2 01.07.13 31.12.14 Burgenland Tourismus Trnavský samosprávny kraj, Neusiedler See Tourismus GmbH » viac 297.957 EUR 301.778 EUR
REGIONFEMME 1.1 01.01.09 31.12.12 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora SOPK Wirtschaftskammer Wien, Geschäftsstelle Frau in der Wirtschaft; Združenie žien v podnikaní (Assoziation der Frauen im Unternehmen) » viac 588.384 EUR 667.294 EUR
ROSEMAN 2.1 01.01.09 31.12.11 Kuratorium für Verkehrssicherheit (Kuratorium pre bezpečnosť dopravy) Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU); Obec Kostolište; Mesto Malacky » viac 411.313 EUR 483.898 EUR
SERVUS PONTIS 1.2 01.09.09 30.08.11 Mestská časť Bratislava-Rusovce Regionalverband LEITHAAUEN Neusiedlersee » viac 729.981 EUR 1.012.622 EUR
SmartNet 1.1 01.02.12 31.05.14 Vereinigung der Österreichischen Industrie (Industriellenvereinigung) ABC Academic Business Cluster, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), WIFI Rakúska hospodárska komora, Business and Innovation Centre (BIC) Burgenland GMBH, Wirtschaftskammer Niederösterreich (Sparte Industrie) » viac 921.413 EUR 1.086.683 EUR
SMILE: Steel Market Innovation 1.1 01.01.11 31.12.13 Schweißtechnische Zentralanstalt Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR » viac 371.097 EUR 436.584 EUR
SONDAR 2.4 01.11.10 31.10.13 BIENE Verein Boden- und Bioenergienetzwerk NÖ / EU Vodohospodárska výstavba štátny podnik, Institut für Bodenforschung BOKU Wien, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy » viac 461.207 EUR 542.595 EUR
TERE 1.2 01.07.09 30.09.11 Mesto Holíč mesto Hollabrunn » viac 595.410 EUR 769.833 EUR
TeReGeo 1.1 01.02.09 31.01.10 CELIM Slovakia TU Wien, Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften » viac 303.675 EUR 332.462 EUR
TRA-KER 1.2 01.09.10 31.10.12 Slovenské národné múzeum - Múzeum L. Stúra v Modre Österreichisches Museum für Volkskunde » viac 624.617 EUR 685.059 EUR
Twin City Danube Forum 2.2 01.07.09 30.06.12 Central Danube Region Marketing & Development GmbH Pro Bratislava » viac 202.709 EUR 212.987 EUR
TwinCityRail 2.1 01.01.10 31.03.15 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR); Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) » viac 2.503.357 EUR 2.592.185 EUR
TwinEntrepreneurs 2.2 01.10.12 31.12.14 Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) » viac 309.704 EUR 328.101 EUR
TwinRegion 2.2 01.09.10 01.03.12 Komunálne výskumné a poradenské centrum KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung » viac 192.192 EUR 203.872 EUR
ÜBI/NIZ 1.3 07.04.08 30.06.11 waff Programm Management GmbH Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny SR » viac 1.275.000 EUR 1.500.000 EUR
UM-MUKI 2.4 01.09.09 01.05.12 Umweltbundesamt GmbH Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Abt. Ökotoxikologie; MedGen s.r.o. » viac 180.277 EUR 193.340 EUR
urbANNAtur 2.3 01.01.10 31.12.12 MA 49-Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien Mestské lesy v Bratislave » viac 750.000 EUR 882.353 EUR
VIBRATE 2.4 01.01.11 31.12.13 VERBUND AG Wien Energie GmbH, EVN AG, Západoslovenská energetika, a.s., Energetické centrum Bratislava » viac 226.087 EUR 265.985 EUR
VKM AT- SK 2.1 01.10.09 30.09.12 TU Wien - Institut für Transportwissenschaft, Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik STU v Bratislave, K-DOS, Stavebná fakulta; » viac 446.044 EUR 488.219 EUR
WiWiT 2.2 01.02.14 31.10.14 TU Wien (Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik) Slovenská technická univerzita v Bratislave (Stavebná fakulta) » viac 92.112 EUR 108.367 EUR
ZUWINBAT 1.3 01.05.08 30.04.11 Österreichischer Gewerkschaftsbund (Rakúsky odborový zväz) (KOZ SR) Konfederácia odborových zväzov » viac 484.367 EUR 575.223 EUR