SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

 
Články
November 2015
Kick-Off Interreg V-A & Final Event 2007-13


Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko Vás pozýva na

Záverečné podujatie starého programu 2007-2013
a
Úvodnú konferenciu "Kick-Off 2014-2020" nového programu Interreg V-A,

ktorá sa uskutoční

dňa 19. novembra 2015 od 10 hod.
v Hoteli Bratislava****

Detailné informácie sa nachádzajú nižšie:

Oficiálna pozvánka: http://www.sk-at.eu/sk-at/downloads/Invitation_SKAT_2015.pdf

Adresa: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/ASpT4yLd4Y

Prosíme o Vašu registráciu do 10. novembra 2015!
29.10.2015


Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vážení prijímatelia a partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že prišlo k zmene sídla SEKCIE RIADENIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA. Nová poštová adresa je nasledovná:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať, aby ste pri komunikácii využívali naďalej  e-mailové adresy a mobilné telefónne čísla uvedené nižšie:

Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce:

Ing. Horínek Robert,   VO 0910 819 238
Ing. Veronika Čelárová,    0908 296 552

Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce SR-ČR a SR-AT:

Ing. Teodor Chudý, VO    0908 296 585
Hudzík Martin, Mgr.    0908 296 582
Oktober 2015


Deň európskej spolupráce 2015 - komisárka Creţu na návšteve vo Viedni a Wolfsthale
  Dňa 21.09.2015, na počesť dňa európskej spolupráce, navštívila komisárka EÚ pre regionálnu politiku Corina Creţu dva cezhraničné projekty vo východnom Rakúsku.


Ako prvý komisárka v sprievode štátnej tajomníčky Sonji Steßl navštívila projekt SEDDON (výskum sedimentov na rieke Dunaj) a stlačením červeného tlačidla otvorila prietok vody vo výskumnom koryte medzi riekou Dunajom a jej kanálom.
Druhou zástavkou návštevy európskej političky bola detská škôlka v obci Wolfsthal, kde ju okrem detí slovenskej aj rakúskej národnosti privítal hajtman  predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, zemská radkyňa Barbara Schwarz a starosta Gerhard Schödinger. Škôlka sa zúčastnila projektu IB-KSP, ktorého cieľom bolo učiť deti cudziemu jazyku podľa vlastných pedagogických metód, ako aj udržiavať kontakt so škôlkami na Slovensku.

Komisárka pri tejto príležitosti zaspomínala na svoje detstvo, kedy hranice ešte predstavovali prekážky. Potom nasledovalo slávnostné zahájenie verejnej konzultácie na tému prekonávanie hraníc, ktorej sa môže zúčastniť každý občan Európskej únie. Cieľom konzultácií je zistiť, ktoré prekážky ešte ostáva odstrániť, aby hranice nenarušovali spolužitie medzi obyvateľmi Európy.

Foto: archív MPRV SR


Odkazy:

> Tlačová správa štátnej tajomníčky Steßl

> Tlačová správa Dolnorakúskej korešpondencie (pdf)

> Konzultácia „Ostranění prekážok v hraničných oblastiach

júl 2015
Nový program je schválený!


Kooperačný program Slovensko - Rakúsko 2014-2020 bol 28. júla 2015 schválený Európskou komisiou.


Prečítajte si tu článok, ktorý bol 29. júla, uverejnený v denníku SME.


Pre zobrazenie článku v rakúskych hospodárskych novinách Wirtschaftsblatt kliknite tu.


Aktuálny spravodaj DG Regio Európskej komisie nájdete tu.

12.03.2014


Predstavenie nového riadiaceho orgánu


Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov bude funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A Slovenská republika -Rakúsko vykonávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) . V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MPRV SR bude zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu.

Nový riadiaci orgán bude klásť dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov.  V spolupráci s programovými partermi sa MPRV SR bude usilovať o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

Zmena riadiaceho orgánu znamená aj presun Spoločného technického sekretariátu (STS) do Bratislavy. Aby bola zabezpečená rovnaká podpora zo strany STS aj pre žiadateľov/prijímateľov z Rakúska, bude vo Viedni zriadená pobočka STS.

Zástupcovia riadiaceho orgánu:


Jarmila Michale, jarmila.michale@land.gov.sk
Robert Horínek, robert.horinek@land.gov.sk, Tel. +421 583 17 189
Veronika Čelárová, veronika.celarova@land.gov.sk, Tel. +421 583 17 284 
17.10.2014Projekt Cyklomost Slobody získal prestížne divácke ocenenie 13. ročníka súťaže Cena za architektúru (CEZAAR 2014). Stavba sa teší širokej podpore odbornej i laickej verejnosti. V článku vám prinášame rozhovor s autorom diela architektom Milanom Beláčkom. Gratulujeme!

27.02.2015


Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR 


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva novú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov projektov podporených z programu CBC SK-ST 2007-2013. Úpravy v príručke vychádzajú z odporúčaní audítorov SR.


Uvedený dokument nájdete tu: Pravidla oprávnenosti výdavkov
29.11.2013

Cyclomost slobody na 2. mieste súťaži „Stavba roka 2013 - cena verejnosti“


Jeden z našich projektov, Cyclomost II - nový most, ktorý spája mestskú časť Bratislavy - Devinská Novú Ves so Schlosshofom, získal druhé miesto v súťaži „Stavba roka 2013“. Toto ocenenie kvality nás veľmi teší, srdečne gratulujeme!


Viac informácií o súťaži nájdete tu: http://stavbaroka.zoznam.sk/se/918

25.11.2013
18 Monitorovací výbor: 4 schválené projekty

V poradí osemnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil dňa 21. novembra 2013 v Trnave. Z 5 predložených projektov boli 4 schválené.

V tejto programovej perióde už nebude možné predkladať projekty. Nové projektové žiadosti budú prijímané až v rámci novej programovej periódy.
Prvá výzva je plánovaná na leto / jeseň 2014.
12.11.2013

Európska komisia v oficiálnom liste informuje o nedostatku finančných prostriedkov pre programy ETC. Z tohto dôvodu môžu byť platobné prostriedky pre tieto programy očakávané najskôr začiatkom budúceho roka. Vyššie spomínaný list si môžete stiahnuť tu.14.10.2013

Radi by sme Vás upozornili na to, že pre všetky budúce žiadosti o platbu platia nové vzory finančnej a monitorovacej správy.


Nové formuláre (zabalené vo formáte ZIP) sú k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:

http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/5_sekcia.php#ZoP


V prípade otázok sa obráťte na príslušného projektového manažéra zo Spoločného technického sekretariátu.
11.10.2013

Jeden z našich projektov, most vedúci ponad řeku Morava, tzv. "Cyclomost slobody", bol predložený do súťaže "Stavba roka 2013 - cena verejnosti". Hlasovať môžete tu.September 2013

Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 má nové telefonne čísla:

Mgr. Andrea Kasanická Kostolná(momentálne na materskej dovolenke):
+43-(0)1-89 08 088-2501
Mobile: +43-(0)664-88290001

Ing. Martin Hura:

+43-(0)1-89 08 088-2502
Mobile: +43-(0)664-88290002

Alena Jereščenková, MA:
+43-(0)1-89 08 088-2503
Mobile: +43-(0)664-88290003

Mag. Genia Ortis:
+43-(0)1-89 08 088-2504
Mobile: +43-(0)664-88290004

DI Bernhard Schausberger:
+43-(0)1-89 08 088-2505
Mobile: +43-(0)664-88290005

Mgr. Barbora Vallová:
+43-(0)1-89 08 088-2506
Mobile: +43-(0)664-88290006

Fax +43-(0)1-89 08 088-259917 Monitorovací výbor: 4 schválené projekty

12. jún 2013

V poradí sedemnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. júna 2013 v Hainburgu. Z 7 predložených projektov bolo 4 schválených. Najbližší Monitorovací výbor s výberom projektov sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra 2013. Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí je 4. október 2013.

Všetkými partermi podpísaná partnerská dohoda musí byť predložená spolu s projektovou žiadosťou.


Deň Európskej spolupráce 2013 - plagátová súťaž pre deti a mládež
5. jún 2013

Dňa 21. septembra 2013 a celý predchádzajúci týždeň sa už druhýkrát bude v celej Európe oslavovať Deň európskej spolupráce. K príležitosti osláv tohto významného dňa pripravil tím INTERACT Point Vienna plagátovú súťaž pre deti a mládež do 16 rokov. Téma súťaže znie: "Zdieľanie hraníc - spoločný rast" alebo "Spolupráca pre lepšiu Európu". Vybrané plagáty budú okolo 21. septembra 2013 vystavené vo Viedni. Tri najlepšie výtvory získajú cenu.

Plagátová súťaž – informácia (v angličtine)
Prihlasovací formulár (v angličtine)
12. február 2013

Limity personálnych výdavkov pre SK partnerov sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Download.15 Monitorovací výbor: 10 schválených projektov

17. december 2012

V poradí pätnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. decembra 2012 vo Viedni. Z 18 predložených projektov bolo 10 schválených. Najbližší Monitorovací výbor s výberom projektov sa uskutoční v dňoch 11. a 12. júna 2013. Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí je 10. apríl 2013.

9. Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov

3. október 2012

Dňa 03. októbra sa v zasadacej sále úradu mestského obvodu 8. na Schlesingerplatz 4 vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partenrov a partnerov. Na seminár prišlo 30 zástupcov 7 projektových partnerstiev. Zástupcovia parnerstiev využili príležitosť prebrať ďalšie kroky týkajúce sa úspešnej implementácie projektov so zástupcami regionálnych miest, kontroly výdavkov a STS.

Prezentácie zástupcov kontroly výdavkov ako aj STS sú k dispozícii pod sekciou Downloads.

Cyclomost II - otvorenie

13. august 2012


Projekt Cyklomost bol finančne podporený zo zdrojov EÚ -  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Nový most spája mestskú časť Bratislavy – Devínsku Novú Ves so Schlosshofom. Prostredníctvom tohto a ďaľších projektov sa taktiež obnovuje sieť cyklotrás v okolí rieky Moravy. Nový prechod cez hranice ponad rieku Moravu zmierňuje veľký nedostatok prepojených cyklochodníkov a je stimulom pre rozvoj cezhraničného cykloturizmu.

Most z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu je pre verejnosť otvorený od 11. augusta 2012. Oficálne otvorenie mosta sa uskutoční 22. septembra 2012.21. september 2012 je Európskym dňom spolupráce, ktorý  sa bude oslavovať po celej Európe!


Oslávte s nami úspechy Európskej územnej spolupráce vo Vašom regióne.

V týždni od 17. do 23. septembra sú naplánované rôzne akcie, viac informácií získate na www.ecday.eu.

Zúčastnite sa - spoločné hranice, spoločné záujmy!
14 Monitorovací výbor: 6 schválených projektov

8. jún 2012


V poradí dvanásty monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. júna 2012 v Modre. Výsledky sú nasledovné: zo 11 predložených projektov bolo 6 schválených, 2 pozastavené a 3 projekty boli zamietnuté. Najbližší monitorovací výbor s výberom projektov sa uskutoční v dňoch 11. a 12. decembra 2012. Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí je 8. octóbra 2012.
Projekt PUMAKO – Public Management Cooperation
apríl 2012


Ponuka zaujímavého kurzu – začiatok v októbri 2012 – bližšie informácie v priloženom materiáli.

Cieľovou skupinou kurzu sú komunálni volení a výkonní predstavitelia verejnej správy z TwinRegionu ako aj tematicky zameraní zamestnanci z obecných, krajských a spolkových úradov.8. Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov 16. marec 2012

Dňa 15. marca  sa v zasadacej sále úradu mestského obvodu 8. na Schlesingerplatz 4 vo Viedni konal Seminár pre vedúcich partenrov a partnerov. Na seminár prišlo 43 zástupcov 8 projektových partnerstiev . Zástupcovia parnerstiev využili príležitosť prebrať ďalšie kroky smerom k zazmluvneniu EFRR so zástupcami regionálnych miest, kontroly výdavkov  a STS. Prezentácie zástupcov kontroly výdavkov ako aj STS sú k dispozícii  pod sekciou Downloads.


Projekt BAUM vo finále súťaže EU-Regiostars Awards 2012
1. február 2012

Projekt EÚS Bratislava - územný manažment (BAUM) sa dostal do finále súťaže EU-Regiostars Awards (EU regionálne hviezdy). Toto ocenenie získavajú od Európskej komisie tie najlepšie a najinovatívnejšie projekty.

> Tlačová správa v nemčine12 Monitorovací výbor: 7 schválených projektov

14. december 2011


V poradí dvanásty monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 6. a 7. decembra 2011 v Trnave. Výsledky sú nasledovné: zo 14 predložených projektov bolo 7 schválených, 3 pozastavené a 4 projekty boli zamietnuté. Najbližší monitorovací výbor s výberom projektov sa uskutoční v dňoch 5. a 6. júna 2012. Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí je 27. marec 2012.
7. seminár pre vedúcich partnerov a partnerov
25.október 2011

V poradí siedmy seminár pre vedúcich partnerov a partnerov sa uskutočnil dňa 19. októbra 2011 v zasadacej miestnosti okrsku Josefstadt na Schlesingerplatz 4 vo Viedni. Seminár sa konal za účasti predstaviteľov štyroch v júni 2011 schválených projektov, zástupcov kontroly výdavkov, regionálnych miest, národného orgánu SR, riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu.

>Prezentácie na stiahnutie v časti downloadCBC SK-AT Projekt Cyclomost: Položenie základného kameňa Cyklomosta  Schloss Hof - Devínska Nová Ves


Foto: Bratislavský samosprávny
kraj

Dňa 25. septembra 2011 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa stavby cycklomosta v Devínskej Novej Vsi.

Stavbu mosta ponad rieku Morava na Slovenskej strane symbolicky zahájili šéfovia Dolnorakúskej krajinskej vlády a Bratislavského samosprávneho kraja Erwin Pröll a Pavol Frešo spolu s ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, primátorom mesta Bratislava Milanom Ftáčnikom, starostom mestskej časti Devínska Nová Ves Milanom Jamborom, starostom obce Engelhartstetten Andreasom Zabadalom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Rakúsku Petrom Lizákom a rakúskym veľvyslancom na Slovensku Markusom Wuketichom.

Na spodnej fotografii sa  zdravia prvá veľvyslankyňa Československej republiky v Rakúsku po roku 1989, Magda Vášáryová a predseda Dolnorakúskej krajinskej vlády Erwin Pröll. V pozadí sú súčasní veľvyslanci Markus Wuketich a Peter Lizák.


> Tlačová správa v nemeckom jazyku

> Ďalšie správy v Slovenských médiách

Termín na predkladanie projektov predĺžený !

august 2011


V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 28. októbra 2011.
AKTUÁLNE INFO pre  žiadateľov a príjmateľov !


júl 2011

Monitorovací výbor rozhodol o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:


1. Pre ŽIADATEĽOV od 8. kola predkladania projektov (uzávierka predkladania projektov je do 28.10.2011):

- pre slovenských žiadateľov z verejného sektora NIE SÚ povinné prílohy č. 5 (identifikácia organizácie) a príloha č. 7 (informácia o počte zamestnancov a o obrate za posledné tri roky )
- obmedzenie maximálnej výšky príspevku EFRE pre projekt je zrušené.


2. Pre príjmateľov projektov, ktorých projekty boli SCHVÁLENÉ v Monitorovacom výbore 15. júna 2011

(a v neskorších Monitorovacích výboroch) platí nasledovné:

- Partnerskú dohodu je potrebné podpísať najneskôr do 4 mesiacov od príjmu oficiálnej informácie o schválení projektu (s alebo bez  podmienok). Táto lehota sa začína dátumom e-mailu alebo listu od STS.


3. Pre príjmateľov projektov, ktorí finalizujú svoje projekty v tomto roku (rok 2011):
Ak bude čerpanie projektu do konca roka menšie ako 60% celkového rozpočtu, bude projektový rozpočet krátený. Detailné informácie o hore uvedenom rozhodnutí dostanú príjmatelia, ktorých sa to týka, v liste STS/MA.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na regionálnych miestach VUC BA alebo VUC TT, Viedeň, Burgenland, Dolné Rakúsko alebo na STS.
11. Monitorovací výbor: schválené 4 projekty
20. jún 2011

Dňa 15. júna sa v Neufeld an der Leitha v Burgenlande uskutočnilo zasadanie 11. Monitorovacieho výboru (7.výzva na predkladanie projektov). Zo 6-tich predložených projektoch boli  4 projekty schválené, 1 projekt bol pozastavený a 1 projekt bol zamietnutý.

Ďalší Monitorovací výbor (MV) sa uskutoční dňa 6. a 7. decembra 2011.Vyšiel časopis Universum Špeciál!

6. apríl 2011


Rozsiahla zbierka zaujímavých príbehov slovensko - rakúskej spolupráce.
Zabezpečte si svoj vlastný exemplár!


Termíny vydania:


streda, 6.4.2011: časopis Universum Magazin Ausgabe April 2011 (ako príloha)
streda, 6.4. až štvrtok 12.4.2011: vo vlakoch spojenia Viedeň - Marchegg - Bratislava
piatok, 8.4.2011: NÖN Niederösterreichische Nachrichten a SME na západnom Slovensku (ako príloha)
v kalendárnom týždni 11.4.-15.4.2011: BVZ Burgenländische Volkszeitung (ako príloha)
štvrtok, 14.4.2011: Der Standard vo východnej časti Rakúska (ako príloha)

> Online verzia Universum SK-AT Špeciál (pdf, 1 MB)Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov
6. apríl 2011


V dňoch 4. a 5. apríla  sa uskutočnil už 6. seminár pre vedúcich partnerov a partnerov vo Viedni, v zasadacej sále  obvodného úradu Viedeň 8 na 3. poschodí.


V prvý deň sa zúčastnilo na seminári 44 účastníkov, na druhý deň to bolo 71 osôb - zástupcovia projektov, ktoré boli  schválené  v decembri 2010, ďalej zástupcovia kontroly výdavkov, národné regionálne miesta  ako aj riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát.


Na stretnutí boli poskytnuté informácie ohžadne ďalších krokov pri príprave EFRR zmlúv  ako aj pri zúčtovaní prostriedkov a predkladaní správ.Usmernenia pre slovenských prijímateľov

24. marec 2011


>Metodický pokyn Národného orgánu k zmenám niektorých právnych predpisov SR účinných od 1.1.2011
Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov

2. február 2011V poradí 6. seminár pre vedúcich partnerov a partnerov sa uskutoční v dňoch 4. a 5. apríla 2011 v zasadačke obvodného úradu Viedeň 8, Schlesingerplatz 4, na 3. poschodí.
9. Monitorovací výbor: 13 nových schválených projektov

13. december 2010


6. a 7. decembra sa v Dolnom Rakúsku uskutočnil deviaty Monitorovací výbor (6. kolo pre výber projektov). Z 18 projektov bolo 13 schválených, 1 pozastavený a 4 zamietnuté. Najbližší monitorovací výbor sa uskutoční 16. marca 2011; najbližší Monitorovací výbor s výberom projektov sa bude konať v dňoch 15. a 16 Júna 2011. Termín na predkladanie žiadostí 7. kola bol stanovený na 1. apríl 2011.

Prvý Seminár publicity a informovanosti mal úspešný štart

30. septembra 2010


V spolupráci s firmou better together zorganizoval STS jednodňový seminár k problematike publicity a informovanosti. Na seminár bolo pozvaných cca 90 zástupcov projektových partnerstiev. S mediálnym prostredím ako aj s prácou s médiami v Rakúsku a na Slovensku zoznámili účastníkov seminára vzácni hostia: Dr. Ambros Kindel  a Mag. Miriam Zsilleová. V rámci seminára sa uskutočnil mediálny tréningy v skupinách. 

>Prezentácie na stiahnutie v časti download
 Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov

29. septembra 2010


Vo Viedni, tentokrát v priestoroch Viedenskej radnice, sa uskutočnil Semininár  pre vedúcich partnerov a partnerov. Zástupcovia kontroly výdavkov Viedne, Dolného Rakúska a Ministerstva pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a regionálny rozvoj v spolupráci s STS konzultovali so zástupcami schválených projektov oprávnenosť výdavkov projektov cezhraničnej spolupráce.


>Prezentácie na stiahnutie v časti downloadBurza partnerov RECOM na úrade Trnavského samosprávneho kraja


28.septembra 2010Dňa 28.09.2010 sa v rámci projektu RECOM SK-AT uskutočnila burza projektových partnerov. Na tomto podujatí mali účastníci možnosť získať informácie o cieľoch a aktivitách projektu RECOM SK-AT, ako aj o aktuálnom stave Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Platformu RECOM SK-AT využili potenciálni projektoví žiadatelia, ktorí vystúpili s prezentáciou svojich projektových zámerov a mali tak možnosť osloviť partnerov z opačnej strany hranice. V popoludňajšich hodinách diskusie sa pokračovalo v rozhovoroch v rámci tematických stolov zameraných na rôzne oblasti spolupráce. Na stránke projektu RECOM SK-AT www.recom-skat.eu je možné nájsť kontakty na regionálnych manažérov, ktorí poskytujú projektovým žiadateľom informácie ako aj  podporu pri hľadaní vhodných partnerov pre projekty cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.


> Prezentácia na stiahnutie v download (v anglickom jazyku)
Dôležitá informácia pre žiadateľov - súkromné projektové poradenstvo.


August 2010


Dovolíme si vyzvať všetkých žiadateľov nášho programu, aby využívali projektové poradenstvo na oficiálnych regionálnych miestach programu, ktoré sú na to určené t.j. na VUC Bratislava a VUC Trnava/kontakty.

Spoločný technický sekretariát programu si dovoľuje žiadateľov upozorniť na to, že v programových regiónoch Bratislava a Trnava realizujú poradenstvo aj také poradenské spoločnosti, ktoré informujú žiadateľov o podmienkách
programu cezhraničnej spolupráce nepresne až zavádzajúco.

Dovolíme si ešte raz zdôrazniť, že aj v prípade poradenstva od súkromnej poradenskej spoločnosti, odporúčame žiadateľom VŽDY osobnú návštevu na príslušnom regionálnom mieste a v prípade potreby aj kontakt alebo návštevu na Spoločnom technickom sekretariáte vo Viedni/kontakty. Zároveň chceme ešte raz upriamiť vašu pozornosť na Implementačný manuál (príručka pre žiadateľov), ktorú si možete stiahnuť v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.


Po negatívnych skúsenostiach, máme povinnosť upozorniť vás, že v prípade nesprávnej informácie od takejto spoločnosti nastávajú pre žiadateľa problémy, ktoré môžu mať pre projekt veľmi negatívne následky.
8. Monitorovací výbor: Schválenie 7 nových projektov

30. júna 2010


8. Monitorovací výbor sa konal v dňoch 16. a 17. júna v Bratislavskom Vodárenskom múzeu. Z 12 predložených projektov bolo 7 schvalených, 4 boli pozastavené a 1 bol zamietnutý. Seminár pre všetkých nových projektových partnerov sa uskutoční pravdepodobne koncom septembra 2010.Informácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR


Oznamujeme, že v zmysle zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bude Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ku dňu 30.6.2010 zrušené.


V súlade s hore uvedeným zákonom kompetencie MVRR SR ako národného orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013 prechádzajú od 1. júla 2010 na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Presun kompetencií pre program sa týka aj práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií ako aj práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov.


Z uvedených dôvodov sa pre postupy súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly, prípravy zmlúv  o poskytnutí FP zo ŠR SR a vyplácania finančných prostriedkov zo ŠR stanovuje 3 - mesačné prechodné obdobie, kedy je z objektívnych dôvodov možné predpokladať nedodržanie lehôt stanovených v programovej dokumentácii. Toto obdobie začína plynúť od 10.6.2010.

Týmto sa zároveň ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie súvisiace s realizáciou vašich projektov.

Foto:

Karin Janda-Ott

/STSCezhraničná ochrana prírody:  príklad prekvitajúcej spolupráce.

Výročné podujatie, organizované dňa 13. apríla 2010 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.


Viedeň, (OTS) Oddelenie magistrátu mesta Viedeň  pre stratégiu EU a hospodársky rozvoj (Odd. 27) vo funkcii riadiaceho orgánu pozvalo na utorok, 13. apríla 2010, účastníkov na tretie výročné podujatie operačného programu EU zameraného na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom do Vodárenského múzea v Bratislave. Približne 100 prítomných zástupcov verejných organizácií a súkromných podnikov sa stalo svedkami jedinečnej prehliadky aktivít pod mottom: „Flourishing Cooperation“ (po slovensky: „Prekvitajúca spolupráca“) súvisiacich s manažmentom a riadením chránených prírodných oblastí.

Spoluorganizátor podujatia, trilaterálna ramsarská platforma, je ukážkovým príkladom udržateľnej a prekvitajúcej spolupráce. Na základe memoranda podpísaného v roku 2001 medzi rakúskym, českým a slovenským ministerstvom životného prostredia sa v rámci spomínanej platformy koordinujú konkrétne opatrenia na ochranu oblasti lužných lesov o výmere asi 35.000 ha v oblasti sútokov riek Dyja, Moravy a Dunaj.


Finančné príspevky EU umožňujú riešiť naliehavé otázky ochrany prírodných území


Mgr. Martin Hutter, zástupca Riadiaceho orgánu  Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, predstavil vo svojom úvodnom prejave 4 projekty z oblasti aktivít „Spolupráca a spoločný manažment, spoločné riadenie chránených území“ s celkovým objemom 3,5 mil EURO, ktoré boli schválené v roku 2009. V programe sú ešte prostriedky aj na ďalšie projekty! 


Ing. Doris Fried (Weinviertel Management) a Mgr. Milan Janák (Daphne) predstavili projekt „ramsar skat“ schválený v decembri 2009. Cieľom projektu, ktorý sa realizuje do roku 2012 sú cezhraničné opatrenia na zachovanie ohrozenej unikátnej biodiverzity v lužných lesoch Moravy a Dyje, ako aj rozšírenie ponuky informovanosti pre návštevníkov o daných územiach a celkového povedomia medzi verejnosťou.

Následne prezentovali Ing. Franz Steiner (via donau) a Ing. Stephan Nemetz (Spolkový úrad životného prostredia) nový projektový zámer pod názvom “MoRe”, ktorého cieľom je revitalizácia rieky Moravy. Na základe slovensko-rakúskych zmlúv o ochrane prírody a v súlade s podobnými aktivitami v danej oblasti sa má pripraviť realizácia revitalizačných opatrení. V rámci projektu sa vykonajú nevyhnutné prípravné práce, ktoré zahŕňajú vypracovanie realizačnej štúdie, detailný plán a zistenie momentálneho stavu. Projektová žiadosť bola podaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko.


Podujatie vyvrcholilo exkurziou do lužných lesov. Prvá zastávka bola pri hrade Devín. Na tomto mieste sa nachádza ústie Moravy do Dunaja a z tohto územia sa rozšírilo mnoho živočíšnych a rastlinných druhov popri toku Moravy smerom na sever Európy. Vplyvy ľudského osídlenia na ekosystém sa tu dajú dokázateľne preukázať už v dobe kamennej. Exkurzia pokračovala druhou časťou na Devínskom jazere, najväčšej súvislej oblasti nív na západnom Slovensku s plochou 10,5 km2.  V súčasnosti ohrozuje toto územie, ktoré si zaslúži našu ochranu, vysúšanie a požnohospodárska činnosť.

> tlačová správa Viedenskej korešpondencie z radnice v nemeckom jazyku 
> pozvánka a program
> prezentácie v slovenskom jazyku (zip, 1,42 MB)

>Fotky z podujatiaŠtvrtý seminár pre vedúcich partnerov a partnerov - prezentácie online


7. apríl 2010


Na seminári pre vedúcich partnerov a partnerov dňa 24. marca 2010 sa zúčastnili zástupcovia všetkých 7 projektov, ktoré boli schválené v decembri 2009. Napriek bohatému programu bol záujem taký veľký, že zástupcovia STS, kontroly výdavkov a regionálnych miest boli k dispozícii na poradenstvo v podstate bez prestávky. Koncept seminára sa opäť osvedčil.

> Download prezentaciíInformácia pre slovenských partnerov projektov
25. február 2010


Dovoľujeme si informovať slovenských partnerov projektov o drobnej zmene vo formulári žiadosti o platbu. Pre potreby štatistickej evidencie prvostupňovej kontroly boli v časti Financial report 2 pridané stĺpce informujúce o type výdavkov, kóde výdavku podľa ekonomickej klasifikácie a kóde investičnej akcie. Nová verzia je k dispozícii na stiahnutie v sekcii download. Žiadame slovenských projektových partnerov, aby odteraz používali výlučne tento formulár žiadosti o platbu.Postupy pri realizácii zmien v projektoch

január 2010


Vzhľadom na početné požiadavky o zmeny v projektoch si dovoľujeme žiadateľov upozorniť na formuláre, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke v sekcii download ako aj v Implementačnom manuále (Manuál pre žiadateľov a prijímateľov).

Na formulári žiadosti o zmenu sú popísané základné postupy ako aj kategorizácia zmien (malé zmeny (úpravy)  a zásadné zmeny). Zároveň by sme chceli týmto upozorniť, že všetky zmeny je potrebné nahlásiť vopred a podľa možnosti viaceré zmeny kumulovať v jednej žiadosti o zmenu v zmysle pravidiel programu.
Na 6. Monitorovacom výbore bolo schválených sedem projektov a uzávierka na predkladanie projektov bola preložená na neskorší termín.


22. december 2009


6. Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 14. a 15. decembra 2009 v Neusiedl am See (Burgenland). Bilancia: 7 z 12 predložených projektov bolo schválených, 3 projekty boli vrátené a 2 projekty zamietnuté. Termín uzávierky na predkladanie projektov sa presunul na 12. apríla 2010. Bližšie informácie nájdete pod
termíny.Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej hospodárskej krízy
- oznam

V súvislosti s možným poskytovaním štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy v zmysle Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (2009/C 83/01) prijatého Európskou komisiou sa Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 9. septembra 2009 pripojilo ku Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, ktorej vykonávateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, a to pre všetky programy cezhraničnej spolupráce. Maximálna výška pomoci poskytnutej podľa tejto schémy nesmie prekročiť hotovostný grant vo výške 500.000 EUR pre jedného príjemcu a je platná v časovo obmedzenom období do 31. decembra 2010.Tretí seminár pre vedúcich partnerov a partnerov - rekord v účasti!
15. a 16. októbra 2009

Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektov schválených v rámci tretieho kola zaznamenal rekord v počte účastníkov: celkovo v dňoch 15. a 16. októbra prišlo do Viedenskej radnice vyše 130  zástupcov projektov! Boli im poskytnuté dôležité informácie, ako aj odpovede na špecifické otázky od predstaviteľov Programu. Teraz je už len potrebné vykonať posledné kroky, ktoré sú podmienkou pre podpísanie zmlúv EFRR.
Prezentácie zo seminára sa nachádzajú v sekcii Download.
Spoločné perspektívy pre obce a regióny
Výročné podujatie, ktoré sa konalo 18. septembra 2009 v sále Marianum v Trnave

Jahresveranstaltung 2009

Oddelenie magistrátu č.27 mesta Viedeň pre Stratégiu a rozvoj hospodárstva EÚ poslalo pozvánky na piatok 18. septembra do Trnavy, kde sa konalo 2. výročné podujatie Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 - 2013. Pozvanie do priestorov arcibiskupského úradu v sále Marianum prijalo približne 90 osôb z verejných organizácií a súkromných podnikov. Pod mottom "Spoločné perspektívy pre obce a regióny" účastníci informovali o skúsenostiach s cezhraničnou spoluprácou, analyzovali svoje potreby a rozvíjali perspektívy budúcej spolupráce.


Je lepšie spolupracovať ako konať samostatne

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Augustín Pullmann vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že regionálna spolupráca rýchlo presahuje hranice a rozširuje sa tak na medzištátnu, alebo dokonca európsku úroveň. V tomto zmysle bola nedávno uzatvorená dohoda o spolupráci Dolného Rakúska a Trnavského samosprávneho kraja.

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) hovoril o mnohých príkladoch úspešnej komunálnej spolupráce. ZMOS pomáha obciam nájsť partnerov na spoluprácu doma aj v zahraničí. Program cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska na roky 2007 - 2013 je dôležitým zdrojom podpory pre projekty so susedným Rakúskom. Spolupráca slovenských obcí okrem toho siaha až do Škandinávie.

85% obcí z Dolného Rakúska je spojených do 59 malých regiónov. Mag. Marianne Vitovec z úradu krajinskej vlády Dolného Rakúska, oddelenie Územného plánovania a regionálnej politiky, vysvetlila, že mnohé problémy sa dajú lepšie zvládnuť spoločne na úrovni malých regiónov, než samostatne v jednotlivých obciach. Dolné Rakúsko okrem toho malým regiónom poskytuje špeciálne možnosti podpory. Prispôsobenie verejnej dopravy potrebám občanov, alebo efektívne spoločné využívanie infraštruktúry a personálu susediacich obcí sú len niektoré príklady mnohých zjavných úspechov v rámci rôznorodých možností spolupráce na úrovni malých regiónov.

Deti sa už teraz učia bez hraníc

Starostovia a zástupcovia regiónov, ako aj odborníci na cezhraničnú spoluprácu sa potom stretli na pódiu, kde diskutovali o svojich skúsenostiach a o vyhliadkach spolupráce medzi obcami a mestami.

Obce a regióny majú práve v čase krízy jedinečnú šancu hospodáriť efektívnejšie prostredníctvom spolupráce. Spolupracujúci partneri okrem toho profitujú už zo samotnej výmeny svojich vlastných skúseností.

Projekty podporované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska na roky 2007 - 2013 sa uvádzali ako dôležitý príklad úspešnej spolupráce. Investovanie do vzdelania, výskumu a vývoja je základným prostriedkom ako zvýšiť konkurencieschopnosť regiónov. Za dôležité opatrenie sa okrem toho pokladá plánovaná výstavba hraničných mostov cez rieku Moravu. Spolupráca prekračujúca hranice krajín by v prvom rade mala slúžiť občanom regiónu. Priekopníkmi v tejto oblasti sú deti - v niekoľkých škôlkach v Dolnom Rakúsku sa už zopár rokov vyučujú jazyky susediacich krajín a autobusové spojenie Bratislava - Wolfsthal zabezpečuje prepravu slovenských žiakov do rakúskych škôl a naopak.

V druhej časti podujatia boli okamžite odštartované nové cezhraničné iniciatívy: dobre prepojeným a zosieťovaným zástupcom regionálnych miest a regionálneho manažmentu sa podarilo dostať za jeden stôl záujemcov o projekty z obidvoch strán hranice. Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska ponúkol z prvej ruky informácie týkajúce sa podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.


NOVÉ UPRAVENÉ FORMULÁRE ŽIADOSTI O PLATBU

august 2009


V Sekcii Download sú uverejnené nové upravené formuláre žiadosti o platbu pre vedúcich partnerov a partnerov:

- Monitorovacia správa  (Word dokumenty)

- Finančná správa (Excel dokumenty)


 
Dôležité termíny


Seminár pre Vedúcich partnerov a partnerov sa bude konať v októbri.

Monitorovací výbor stanovil nové termíny uzávierky na predkladanie projektových žiadostí na začiatok októbra 2009 a začiatok februára 2010.

Viď sekcia TERMÍNY.


Dôležité informácie pre projektových žiadateľov prvého kola výzvy na predkladanie projektov (uzávierka z apríla 2008)

máj 2009

Podpis zmluvy EFRR

Zmluva EFRR medzi vedúcim partnerom a riadiacim orgánom môže byť podpísaná len v prípade  ak bola RO/STS predložená podpísaná Dohoda o partnerstve (celé partnerstvo). 

Po finálnej kontrole EFRR zmluvy zo strany vedúceho partnera ju sekretariát programu (STS) postúpi na podpis na oddelenie MA 27, magistrátu Viedeň. Finalizácia podpisu EFRR zmlúv je plánovaná v máji 2009.

Kontrola realizovaných výdavkov

Prijímatelia projektov (na úrovni partnerov) majú možnosť konzultovať realizované výdavky na miestach kontroly výdavkov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (pre slovenských partnerov) alebo na mieste kontroly výdavkov vo Viedni (len pre viedenských partnerov).

Kontakty na kontrolu výdavkov v Bratislave a vo Viedni nájdete v sekcii Kontakty/Kontrola výdavkov.

Spustenie platieb EFRR (národných zdrojov) je predbežne plánované na jeseň 2009.


Stanovenie maximálneho limitu pre spolufinancovanie z EFRR

február 2009

Na zasadaní Monitorovacieho výboru dňa 12 februára 2009 bol stanovený limit pre maximálnu výšku príspevku z EFRR na projekt a to v sume 750 000,-. Tento limit je v platnosti od tretej výzvy na predkladanie projektov (uzávierka bola 31.03. 2009) a bude sa uplatňovať aj pre všetky nasledujúce výzvy. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na investičné projekty dopravnej infraštruktúry predložené v rámci oblasti aktivít 2.1. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím svoje Regionálne miesto alebo Spoločný technický sekretariát.
Predchádzajúce články


vlčí mak
Foto: Erwin Gradner 
Výročné  podujatie 2010 - možnosť prihlásiť sa!

31. marec 2010


Tohtoročné Výročné podujatie programu sa bude konať vo Vodárenskom múzeu v Bratislave 13. apríla 2010. Pozvánka, prihláška ako aj ďalšie informácie nájdete v časti Termíny.  
Zaregistrujte sa na výročné podujatie 2009, ktoré sa bude konať dňa 18. septembra v Trnave!


Všetci ti, ktorých zaujíma cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom sú srdečne pozvaní!


Pre detailné informácie kliknite prosím na:

> Pozvánka
> Adresa: Budova Marianum v Trnave, ulica Jána Hollého 10 (link na mapu)

 Výmena skúseností s delegáciou z Bosny a Hercegoviny

25. február 2009

Gruppenfoto der BiH Study Tour

Dňa 25. februára 2009 navštívila Riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát delegácia z Bosny a Hercegoviny. 9 zástupcov riadiacej komisie a spoločného technického sekretariátu cezhraničných programov ako aj transnacionálneho programu Juh - východ v rámci fondu IPA (Instrument of pre-accession of the European Regional Development Funds), do ktorého je Bosna a Hercegovina zapojená, navštívilo program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 za účelom získania dôležitých informácií a rád potrebných pre tvorbu ich vlastného programového manažmentu. Pred cestou do Bratislavy zástupcovia navštívili aj Úrad rakúskeho spolkového kancelára a taktiež programy Central Europe a Interact.


na začiatok

Základ pre úspešný začiatok implementácie projektov: 2. seminár pre vedúcich partnerov a partnerov sa konal v dňoch 17. a 18. 2. 2009

Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektov schválených v rámci druhého kola predkladania projektov sa vzhľadom na veľký počet projektov konal tento krát počas dvoch dní. 17. 2. sa projektovým žiadateľom predstavili zástupcovia prvostupňovej kontroly z Viedne a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dňa 18. 2. boli na seminári prítomní zástupcovia prvostupňovej kontroly z Dolného Rakúska a slovenskú stranu opäť reprezentovali finanční kontrolóri z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Počas každého z obidvoch dní sa seminára zúčastnilo približne 45 osôb (zástupcov vedúcich partnerov, projektových partnerov a predstaviteľov programového manažmentu). V dopoludňajších hodinách program pozostával z prezentácií týkajúcich sa zodpovedností, komunikačných tokov, postupov a základných princípov uzatvárania zmlúv a implementácie projektov. Popoludní prebiehali individuálne konzultácie, ktoré boli zamerané najmä na riešenie a vyjasnenie si finančných a technických otázok a problémov. 


Termín na predkladanie projektov predĺžený do 31. marca 2009!
  

V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 31. marca 2009. Zároveň rozhodol o zrušení pôvodného termínu zasadania Monitorovacieho výboru v apríli 2009 a stanovil nový termín výberu projektov na zasadaní Monitorovacieho výboru v dňoch 18. a 19 júna 2009 v Trnavskom kraji.


na začiatok
 

Kompletný implementačný manuál je k dispozícii online

19. december 2008


                


as

 
creating the future