SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation


Aktuálne termíny predkladania projektov

 


TERMÍN pre 12. kolo výberu projektov


Termín na prekladanie kompletných projektových žiadostí v rámci 12. kola priebežnej výzvy bol stanovený na 4. október 2013. Projekty budú predložené na hodnotenie Monitorovaciemu výboru, ktorého zasadanie sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra 2013. 


 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v aktuálnom elektronickom formulári. Formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke programu (v sekcii download).

Predchádzajúce termíny predkladania a výberu projektov


1. termín na predkladanie a výber projektov
- do  7.  apríla 2008  -  uzávierka na predkladanie kompletných a finálnych žiadosti na Spoločný technický sekretariát.
- v dňoch 12. a  13. júna 2008  -  zasadanie Monitorovaceho výboru v Pezinku, na ktorom sa uskutočnil po prvýkrát výber projektov.

2. termín na predkladanie a výber projektov
- do 3. septembra 2008 - uzávierka na predkladanie kompletných a finálnych žiadosti na Spoločný technický sekretariát.
- v dňoch 5. a  6. novembra 2008 - zasadanie Monitorovaceho výboru v Poysdorfe, na ktorom sa uskutočnil výber projektov.

3. termín na predkladanie a výber projektov
- do  31.  marca 2009  -  uzávierka na predkladanie kompletných a finálnych žiadosti na Spoločný technický sekretariát vo Viedni.
- v dňoch 18. a  19. júna 2008  -  zasadanie Monitorovaceho výboru v Piešťanoch, na ktorom sa uskutočnil výber projektov.

4. termín na predkladanie a výber projektov
- do  8. októbra 2009  -  uzávierka na predkladanie kompletných a finálnych žiadosti na Spoločný technický sekretariát vo Viedni.
- v dňoch 14. a  15. decembra 2009  -  zasadanie Monitorovaceho výboru v obci Neusiedl (Burgenland), na ktorom sa uskutočnil výber projektov.

Zasadanie 7. Monitorovacieho výboru - bez posudzovania projektov- sa uskutočnilo dňa 4. marca 2010 vo Viedni.

5. termín na predkladanie a výber projektov
- 12. apríla 2010 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 16. a 17. júna 2010 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Bratislave

6. termín na predkladanie a výber projektov
- 4. október 2010 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 6. a 7. december 2010 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Dolnom Rakúsku

7. termín na predkladanie a výber projektov
- 1. apríla 2011 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- v dňoch 15. a  16. júna 2011 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Burgenland

8. termín na predkladanie a výber projektov
- 28. október 2011 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 6. a 7. december 2011 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Trnave

Zasadanie 13. Monitorovacieho výboru - bez posudzovania projektov- sa uskutočnilo dňa 1. marca 2012 vo Viedni.

9. termín na predkladanie a výber projektov
- 27. marca 2012 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 5. a  6. júna 2012 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Modre

10. termín na predkladanie a výber projektov
- 8. október 2012 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 11. a  12. december 2012 – Monitorovací výbor s výberom projektov vo Viedni

Zasadanie 16. Monitorovacieho výboru - bez posudzovania projektov- sa uskutočnilo dňa 26. február 2012 v Bratislave.

11. termín na predkladanie a výber projektov
- 10. apríla 2013 – Koniec lehoty pre najbližší Monitorovací výbor
- 10. a  11. júna 2013 – Monitorovací výbor s výberom projektov v Hainburg v Dolnom Rakúsku.Podujatia

Morava-Dyje-Dunaj
Foto: Ruth Trinkler

Výročné podujatie 2010


Výročné podujatie 2010 sa uskutočnílo dňa 13. apríla 2010 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.

Výročné podujatie 2009


Výročné podujatie 2009 sa uskutočnílo dňa 18. septembra v budove arcibiskupského paláca Marianum v Trnave.


Výročné podujatie 2008


Výročné podujatie 2008 sa uskutočnilo dňa 4. decembra v slávnostnej sále Viedenskej radnice.
Semináre pre vedúcich partnerov a partnerov

Ďalší seminár pre vedúcich partnerov a partnerov projektov sa uskutoční na jeseň 2011. Detailnejšie informácie budú k dispozícii začiatkom septembra.


 
creating the future