SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Prehľad

Projekt predložený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko musí vo všeobecnosti spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Preukázateľný, významný a udržateľný cezhraničný dopad
  • Relevantné cezhraničné partnerstvo
  • V projektovom partnerstve musí byť zastúpená minimálne jedna inštitúcia z každej krajiny (Slovenská republika a Rakúsko) - minimálne jeden z partnerov musí mať svoje sídlo v cezhraničnom regióne
  • Projekt musí vo všeobecnosti priniesť pridanú hodnotu
  • Implementácia projektu musí prebehnúť v období medzi 1. januárom 2007 a 30. júnom 2015


 
creating the future