SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

PROJEKTOVÝ SPIS A ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Ako postupovať pri sťahovaní  formulára žiadosti


 

1. Stiahnutie žiadosti

2. Práca s formulárom žiadosti

3. Nastavenie úrovne bezpečnosti makier v Microsoft Excel

4. Priebežné ukladanie dát (Upload a download) ako aj možnosť predloženia finálnej verzie  žiadosti (len od verzie Office 2003)

5. Postup pri hlásení chyby „kompilovaná chyba v skrytom module: bas:GUI“

6. Postup pri hlásení chyby  <DatenUpload>, / chyba číslo <13> Type mismatch"
  

1. Stiahnutie projektového spisu (žiadosti a povinných príloh)


 

Projektový spis vrátane žiadosti a ďalších dokumentov je možné stiahnuť v súbore zip:

>  aktuálna verzia žiadosti  (8,0 MB)

V súbore zip sú uložené dva formuláre žiadosti s ďaľšími dokumentmi ako napr. kódy pre oblasť hospodárskej činnosti, nemecký a slovenský preklad pravidiel oprávnenosti, sprievodca pre vyplnenie žiadosti v slovenčine, nemčine a angličtine. V súbore nájdete aj dve povinné prílohy vzor prehlásenia o partnerstve a detailný rozpočet.

K dispozícii sú dve verzie formulára žiadosti, jedna pre MS Excel 2003 a vysšie ("AT-SK0107_198.xls") a jedna pre MS Excel 2000 ("AT-SK0107_198-o2k.xls"). Podľa vašej IT konfigurácie vyberte vhodnú verziu formulára žiadosti a uložte tento súbor vždy NAJPRV na Váš počítač, a to ešte predtým ako začnete formulár vypĺňať.

Upozornenie:  Priebežné ukladanie dát žiadosti (Upload vyplneného súboru, webovská funkcionalita) je možné len od verzie Excel 2003. V prípade, že pracujete s verziou Excel 2000 je potrebné bezpodmienečne poslať finálnu verziu elektronickej žiadosti na Spoločný technický sekretariát žiadosť (písomne ako aj elektronicky).  

na začiatok 

2. Práca s formulárom žiadosti


 

Hneď po  otvorení žiadosti sa objaví okno  s Bezpečnostným oznamom. Stlačte „Aktivovať makrá“.


 


 

Aktivácia makier je nevyhnutná nato, aby ste mohli vyplniť žiadosť bez problémov.
Upozornenie: V prípade, že sa po otvorení žiadosti neotvorí okno s bezpečnostným oznamom, je potrebné úroveň bezpečnosti makier zodpovedajúco nastaviť (pozri bod 3).

na začiatok 

3. Nastavenie úrovne bezpečnosti makier v Microsoft Excel


 

Žiadosť je zostavená ako excelovský súbor, ktorý obsahuje makrá. Nato, aby ste ich mohli optimálne používať je nevyhnutné úroveň bezpečnosti makier nastaviť na úroveň „stredné“. 
Otvorte v exceli Menu a ďalej Extra – Makrá – Bezpečnosť....


  

Zvoľte v registratúre bezpečnostnú úroveň  „stredná“.


 


 na začiatok 

4. Priebežné ukladanie dát (Upload a download)


 

Táto funkcia je k dipozícii len pre tých, ktorí pracujú s verziou Microsoft Office Version 2003 (alebo novšou verziou). Upload dát (priebežné ukladanie dát) je potrebné zaregistrovať sa na http://www.efre.at/atsk.
Prosím zadajte základné projektové údaje (navigácia prostredníctvom kurzora alebo tabulátora) a zvoľte zobrazený symbol diskety.

Spoločný technický sekretariát zrealizuje krátku kontrolu a pridelí projektový kód a heslo.

Upload a download prebehne prostredníctvom kliknutia na tlačítka, ktoré sú zobrazené priamo v žiadosti. Detailnejšie informácie nájdete v žiadosti v sekcii Dôležité informácie.

Aj v prípade predkladania finálnej  žiadosti môžete použiť  funckiu upload. Ušetríte tak čas pri zasielaní Originálneho lektronického excelovského súboru. V takomto prípade posielate na Spoločný technický sekretariát už len omnoho menšiu elektronickú verziu pdf dokumentu  so zoskenovaným podpisom žiadateľa (a samozrejme vytlačenú verziu dokumentu).


 na začiatok 

5. Postup pri hlásení chyby „kompilovaná chyba v skrytom module: bas:GUI“


 

V prípade, ak sa objaví nasledujúce hlásenie chyby „kompilovaná chyba v skrytom module: bas:GUI“ znamená to, že na Vašom PC nie je nainštalovaný potrebný knižničný súbor  Microsoft Core XML services (MSXML) 6.0. Uvedenú verziu si môžete nainštalovať nasledovne:


 

1. Nahrajte a inštalujte si knižničný súbor z webstránky Microsoft -k dispozícii je v nemeckom alebo v anglickom jazyku
DE:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=993C0BCF-3BCF-4009-BE21-27E85E1857B1
EN: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=993C0BCF-3BCF-4009-BE21-27E85E1857B1

2. Po inštalácii updatujte Windows alebo nainštalujte manuálne nasledujúce program bezpečnostných úprav z webstránky Microsoft - Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0. Service Pack 1  - k dispozícii je v nemeckom alebo v anglickom jazyku
DE:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=d21c292c-368b-4ce1-9dab-3e9827b70604
EN:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d21c292c-368b-4ce1-9dab-3e9827b70604


 

3. Bezpečnostný update  pre Microsoft XML Core Services 6.0. a service pack 1 (KB933579) - k dispozícii je v nemeckom alebo v anglickom jazyku.
DE:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=70c92e77-9e5a-41b1-a9d2-64443913c976
EN:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=70c92e77-9e5a-41b1-a9d2-64443913c976


 na začiatok

6. Postup pri hlásení chyby  <fDatenUpload>, / chyba číslo <13> Type mismatch"


V prípade, ak sa zobrazuje tu uvedené hlásenie chyby  (pozri screenshot) postupujte nasledovne:1. Uložte nasledujúci zozipovaný súbor na Vaše PC:

> Download Konvert-Tool


2. Otvorte zozipovaný súbor v MS Excel.

3. Otvorte vyplnenú žiadosť (žiadosť, pri ktorej dochádza k hláseniu chyby)

4. Otvorte prázdnu žiadosť (presvedčte sa predtým, že sa jedná o aktuálnu verziu)

5. Stlačte na "Konvertierung starten" (štart premeny)

6. V prvom políčku "Alte Datei mit Daten"  (strý súbor s dátami) zvoľte otvorenú a vyplnenú žiadosť uvedenú v bode 3.  

7. V treťom políčku "Neue, leere Datei" (nový prázdny súbor) zvoľte otvorený, prázdny formulár žiadosťi ako je uvedené v bode 4.

8. Stlačte "Daten in neue Datei überführen" a "Yes" pre potvrdenie toho, že chcete začať prenos dát

9. Chvíľu počkajte, kým sa prenos dát ukončí. Nový formulár žiadosti teraz obsahuje  dáta Vášho projektu.

Uložte súbor ako novú verziu Vašho projektu a ďalej s touto verziou pracujte.


 na začiatok 
 


 


 
creating the future