SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Linka

Bratislava:

www.bratislava.sk    Mesto Bratislava  

www.rrasenec-pezinok.sk    Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok

www.region-bsk.sk    Bratislavský samosprávny kraj


 

Trnava:

www.trnava-vuc.sk  Trnavský samosprávny kraj


 

Slovensko štátna správa:

www.mpsr.sk  Ministerstvo Pódohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR

www.strukturalnefondy.sk   Informačné centrum, Štrukturálne Fondy pre Slovensko


 

Burgenland:

www.rmb.at 


 

Dolné Rakúsko:

www.noel.gv.at/Politik-Verwaltung/Europa/EU-Regionalpolitik.wai.html  Krajinská vláda Dolného Rakúska – Oddelenie regionálnej politiky EÚ

www.raumordnung-noe.at 

www.regionalmanagement-noe.at 

www.euregio-weinviertel.org 

www.industrieviertel.at

www.noe-mitte.at 

www.mostviertel.at

www.rm-waldviertel.at


 

Viedeň:

www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie  Magistrátne oddelenie 27 - Stratégia EÚ a rozvoj hospodárstva


 

Rakúsko štátna správa:

www.bka.gv.at 

www.lebensministerium.at 
www.bmwfj.gv.at 

www.bmvit.gv.at 

www.bmask.gv.at Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov


 

EU:

Inforegio - Regionálna politika

InforEuro – mesačné devízové kurzy

ECB - Denné devízové kurzy ECB

Inforegio - Náriadenia týkajúce sa kohézie a regionálnej politiky na obdobie rokov 2007-2013


 
creating the future